top of page

Kosten

Een mediationtraject duurt aanmerkelijk korter dan een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat conflicten binnen gemiddeld 3-4 bijeenkomsten van circa 1,5 uur kunnen zijn opgelost. Partijen besluiten zelf hoe vaak ze bij elkaar komen, maar in de praktijk vinden de bijeenkomsten meestal plaats met een tussenperiode van één tot twee weken. De kosten bestaan uit een honorarium plus bijkomende kosten (zoals eventuele reis- en verblijfkosten).

 

Het honorarium wordt berekend volgens een vast uurtarief van 150,- ex BTW en is dus niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. U ontvangt na elke bijeenkomst een factuur. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen.

bottom of page