top of page

Wat is mediation?

Mediation of conflictbemiddeling is een vorm van conflictbemiddeling, begeleid door een onpartijdige mediator.  Mediation kan worden ingezet in allerlei conflicten, denk bijvoorbeeld aan een conflict met collega of werkgever, een burenruzie of ruzie met een familielid, of een langdurige echtscheiding. Het voordeel van mediation is dat je samen tot een oplossing voor het conflict komt. Geen rechter, of andere derde, legt iets op. Uiteindelijk moeten beide partijen gezamenlijk achter de oplossing staan en dat werk vaak het beste als de oplossing gezamenlijk is bedacht. 

De rol van de mediator

Een mediator is een onafhankelijke derde de bemiddelt tussen partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediationproces. De mediator brengt gespreksstructuur, bewaakt de voortgang van het mediation proces en zorgt ervoor dat alle partijen gehoord worden. Daarnaast brengt de mediator alle feiten, standpunten, belangen en achtergronden van beide partijen in kaart. 

Hoe werkt mediation?

Voor aanvang van het eerste gesprek ontvangt u een mediation-overeenkomst met daarin de namen van betrokkenen, een omschrijving van het conflict en de afspraken over de inspanningsverplichting, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, geheimhouding en kosten.  Tijdens het eerste gesprek maken wij kennis en wordt de rol van de mediator nog eens uitgelegd. Ook wordt de mediation-overeenkomst doorgenomen en tekenen wij deze allemaal voor akkoord. De mediation kan dan starten. De inhoud en duur van de gesprekken wordt in overleg bepaald.

Als er een oplossing voor het conflict is gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld en wordt deze door alle partijen ondertekend.

bottom of page